Monday, January 25th 2021 - 08:19:39
מומחיות

כימיקלים

כימיקלים

קבוצת יהב חמיאס הינה בעלת ניסיון עשיר באספקת שירותים ומוצרים עבור התעשייה הכימית, החל מתכנון פרטי מיכון בודדים או מערכים שלמים, המשך בייצור של ציוד ומיכון תעשייתי, וכלה בהרכבת הציוד ותחזוקתו השוטפת.

  

תחום התעשייה הכימית, ביתר שאת לעומת תחומים אחרים, מחייב הקפדה דקדקנית ובלתי מתפשרת באשר לאיכות הציוד, הן מטעמי בטיחות והן מטעמים של עמידות הציוד מפני התכלות בשל המגע עם הכימיקלים. בתוך כך, חברות הקבוצה עומדות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומספקות כבר עשרות שנים, כל אחת בפני עצמה ולפי מומחיותה, מגוון רחב של מוצרים לתעשייה הכימית: חברת יהב חמיאס 1987 מספקת מוצרים שונים בתחום השינוע והאחסנה (מסועי חילזון, מסועי רצועה, מסועי שרשרת, מעליות כפות, שסתומים, פורקנים, שוברי גושים, ועוד); חברת סרוגו מספקת בוחשים מסוגים שונים; וחברת ש. ברגר מספקת מערכות מתקדמות לסינון אבק.

  

כל המוצרים ניתנים לייצור לפי דרישות ייחודיות של המזמין וממתכות שונות לפי בחירתו (נירוסטה אל-חלד, קרבון, הסטלוי, טיטניום, ועוד).

  

בין לקוחות הקבוצה בתחום התעשייה הכימית ניתן למנות חברות מקבוצת מכתשים-אגן, חברות מקבוצת כימיקלים לישראל (מפעלי ים המלח בע"מ, תרכובות ברום בע"מ, רותם אמפרט נגב בע"מ, מגנזיום ים המלח בע"מ), חיפה כימיקלים בע"מ, ועוד.

 

chem1.jpg.jpg
chem2.jpg.jpg
chem3.jpg.jpg
chem4.jpg.jpg
chem5.jpg
chem6.jpg
chem7.jpg.jpg

קבוצת יהב חמיאס הינה בעלת ניסיון עשיר באספקת שירותים ומוצרים עבור התעשייה הכימית, החל מתכנון פרטי מיכון בודדים או מערכים שלמים, המשך בייצור של ציוד ומיכון תעשייתי, וכלה בהרכבת הציוד ותחזוקתו השוטפת. תחום התעשייה הכימית, ביתר שאת לעומת תחומים אחרים, מחייב הקפדה דקדקנית ובלתי מתפשרת באשר לאיכות הציוד, הן מטעמי בטיחות והן מטעמים של עמידות הציוד מפני התכלות בשל המגע עם הכימיקלים. בתוך כך, חברות הקבוצה עומדות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומספקות כבר עשרות שנים, כל אחת בפני עצמה ולפי מומחיותה, מגוון רחב של מוצרים לתעשייה הכימית: חברת יהב חמיאס 1987 מספקת מוצרים שונים בתחום השינוע והאחסנה (מסועי חילזון, מסועי רצועה, מסועי שרשרת, מעליות כפות, שסתומים, פורקנים, שוברי גושים, ועוד); חברת סרוגו מספקת בוחשים מסוגים שונים; וחברת ש. ברגר מספקת מערכות מתקדמות לסינון אבק. כל המוצרים ניתנים לייצור לפי דרישות ייחודיות של המזמין וממתכות שונות לפי בחירתו (נירוסטה אל-חלד, טיטניום, ועוד). בין לקוחות הקבוצה בתחום התעשייה הכימית ניתן למנות חברות מקבוצת מכתשים-אגן, חברות מקבוצת כימיקלים לישראל (מפעלי ים המלח בע"מ, תרכובות ברום בע"מ, רותם אמפרט נגב בע"מ, מגנזיום ים המלח בע"מ), חיפה כימיקלים בע"מ, ועוד.