Friday, April 19th 2019 - 07:30:41
מומחיות

איכות סביבה

איכות סביבה

פעילותה העיקרית של הקבוצה בתחום איכות הסביבה היא בתכנון וייצור של מערכות לסינון אבק. קבוצת יהב חמיאס, באמצעות הפעילות הנרכשת של חברת ש.ברגר ובנו בע"מ, מסוגלת לספק מגוון רחב של מערכות מתקדמות ליניקה וסינון של אבק וגזים רעילים (דיאוקסינים). מגוון זה, לצד ניסיון מקצועי וידע נרחב של מומחי החברה, מאפשר ליהב חמיאס להתאים לכל מפעל תעשייה את המערכת הטובה ביותר לצרכיו הייחודיים, ולהבטיח עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר בעולם בתחום סינון האבק. 

 

נוסף על פעילות זו, יהב חמיאס גם מספקת שירותים וציוד עבור תעשיות המחזור, טיפול בפסולת, אנרגיה מתחדשת, ועוד.

 

filter1.jpg
filter2.jpg
filter3.jpg
filter4.jpg.jpg
filter5.jpg.jpg
filter6.jpg.jpg
filter8.jpg.jpg
filter9.jpg