Monday, January 25th 2021 - 08:58:14
אודות

הנהלה

הנהלה

_copy

מר יעקב יהב, יו"ר הדירקטוריון

יעקב הוא מייסד של הקבוצה ומחזיק במחצית מהון המניות המונפק שלה. במשך שנים רבות ניהל יעקב את מערך הייצור של קבוצת יהב חמיאס והיה ממונה על התקשרויות הקבוצה עם לקוחותיה. במסגרת תפקידו הנוכחי עוסק יעקב בניהול ענייניה הפיננסיים של הקבוצה ובפיתוח עסקי הנדל"ן שלה.

_copy_copy

מר יוסף חמיאס, מנכ"ל

יוסף הוא מייסד של הקבוצה ומחזיק במחצית מהון המניות המונפק שלה. יוסף הוא בעל ניסיון רב בתכנון פרויקטים מורכבים ונחשב למומחה בעל שם עולמי לתהליכי ייצור שונים ומגוונים. בתוך כך, אף נבחר לשמש כיועץ מיוחד לאו"ם לצורך הקמת פרויקטים במדינות אפריקה ובמדינות מתפתחות נוספות. 

naftali

מר נפתלי גולדבאום, מנהל תחום יהב חמיאס חו"ל

נפתלי הוא מומחה בהקמת פרויקטים שונים בענף התעשייה, ובפרט פרויקטים הקשורים בציוד ומיכון תעשייתי בתחום החקלאות ובתחום השמנים. בעבר כיהן נפתלי בתפקידים בכירים בחברות "עץ הזית" ו-"HLS" ובמסגרתם צבר ניסיון וידע רב בתהליכי ייצור והפקה של שמנים למאכל. נפתלי הצטרף לקבוצת יהב חמיאס בשנת 2002 ובמסגרת תפקידו הנוכחי הוא ממונה על כל ההתקשרויות והפרויקטים המבוצעים מחוץ לישראל. נפתלי הינו בעל תואר בוגר בהנדסת מכונות (.B.sc) מהטכניון.

roman

מר רומן בלומין, מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח

רומן הוא מומחה בתחום הנדסת המכונות ובעל ניסיון עשיר בתכנון ופיתוח של טכנולוגיות בתחומי תעשייה שונים. בשנת 1996 הצטרף רומן למחלקת ההנדסה והפיתוח של קבוצת יהב חמיאס והחל משנת 2003 הוא עומד בראש המחלקה. רומן הינו בעל תואר בוגר בהנדסת מכונות (.B.sc) מאוניברסיטת קייב (1970) ובעל תואר מוסמך בהנדסת מכונות (.M.sc) מאוניברסיטת קייב (1972).

icho

מר יצחק סרוגו, מנהל תחום מערכות ערבול ובחישה

יצחק נחשב למומחה בתכנון תהליכי ייצור, ובפרט תהליכים המשלבים מערכות ערבול ובחישה. ליצחק ניסיון של כ-30 שנה בתכנון וייצור של מיכון תעשייתי, ולפני הצטרפותו לקבוצה ניהל בהצלחה את חברת סרוגו הנדסת מכונות. יצחק הצטרף לקבוצת יהב חמיאס בשנת 2009, ביחד עם הפעילות שנרכשה מחברת סרוגו, ומאז מנהל את תחום מערכות הערבול ומשמש כמ"מ וסגן בכיר למנהל מחלקת ההנדסה והפיתוח. יצחק הינו בעל תואר בוגר בהנדסה כימית מאוניברסיטת בן גוריון (1984).

shlomi

 

מר שלומי זגורי, סמנכ"ל

שלומי הצטרף לקבוצת יהב חמיאס בשנת 2009 והחל את דרכו כמנהל פרויקטים ב"יהב חמיאס טכנולוגיות". בהמשך, בין השנים 2010-2012, כיהן שלומי כמנהל הפעילות בתחום מערכות סינון האבק, אשר נרכשה מחברת ברגר, והחל משנת 2012 הוא מכהן כסמנכ"ל הקבוצה. במסגרת תפקידו הנוכחי, שלומי ממונה על מרבית ההתקשרויות והפרויקטים המבוצעים בישראל. שלומי הינו בעל תואר בוגר בהנדסת מכונות (.B.sc) ממכללת אפקה, תל אביב.