Monday, January 25th 2021 - 10:21:09
אודות

המפעל המרכזי

המפעל המרכזי

במשך למעלה מ-30 שנה היו משרדיה של החברה ומפעל הייצור ממוקמים באזור התעשייה קרית אריה שבפתח תקוה. ככל שחלפו השנים, ופעילותה של החברה המשיכה לצמוח ולהתרחב, לא היה המענה הישן כדי לענות על צרכיה של החברה באופן הולם. על כן, הוקם באזור התעשייה חצב (הסמוך לקיבוץ נחשונים), במתחם המשתרע על פני עשרת אלפים מ"ר, "בית יהב חמיאס" - הכולל קומפלקס של משרדים ומפעל ייצור חדיש ומודרני. בשנת 2007 עברה החברה למשכנה החדש באזור התעשייה חצב.