Friday, April 19th 2019 - 07:20:58
אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

ערכי הקבוצה

 

קבוצת יהב חמיאס מייחסת חשיבות רבה לניהול פעילותה העסקית תוך שילוב ודגש על אחריות תאגידית, שכן הקבוצה רואה את הפעילות העסקית כחלק בלתי נפרד מהקהילה שבה היא מתקיימת. בתוך כך הקבוצה רואה עצמה מחויבת לנהל את עסקיה בצורה אתית וביושרה, לשמירה על הסביבה ולעשייה חברתית, לספק מקום עבודה בטוח ולדאוג לרווחת עובדיה, ולקדם ערכים חברתיים כמו שוויון, סובלנות ונתינה לזולת. הקבוצה גם מקיימת פעילות פילנתרופית בתחומים שונים, אשר לא ניתן להרחיב בפרטים אודותיה בשל רצונם של בעלי הקבוצה כי פעילות זו תישאר הרחק מאור הזרקורים.

 

דאגה לאיכות הסביבה

 

קבוצת יהב חמיאס פועלת גם בתחום טכנולוגית איכות הסביבה ומספקת מגוון של מוצרים בתחום זה, ובין היתר, מייצרת מערכות מתקדמות לסינון אבק, ומפתחת טכנולוגיות למחזור חומרים ולייצור אנרגיה חלופית. נוסף על כך, כל מוצריה של קבוצת יהב חמיאס מיוצרים בתהליכים וחומרי גלם המצמצמים את הפגיעה בסביבה עד למינימום האפשרי.

 

מלגת יהב חמיאס ללימודי הנדסת מכונות

 

מדי שנה מעניקה קבוצת יהב חמיאס מלגות ללימודי הנדסת מכונות במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. טכנולוגיה מתקדמת מהווה תשתית לכל תעשייה מודרנית ומפותחת. יכולתה של הקבוצה להציע פתרונות יעילים ומוכחים לתהליכי ייצור שונים נובעת, במידה רבה, מטכנולוגיה מתקדמת וייחודית, הבאה לידי ביטוי הן בתכנון תהליכי ייצור והן בפיתוח מערכות ייחודיות המשתלבות בתהליכי הייצור. על כן, הנהלת הקבוצה ובעליה רואים כזכות גדולה את האפשרות לסייע למי שמבקש לרכוש השכלה בתחום הנדסת המכונות, ואגב כך גם לתרום לשימור עליונותה של הטכנולוגיה הישראלית. בהמשך, תשמח קבוצת יהב חמיאס לקלוט את הבוגרים המתאימים לשורות מחלקת ההנדסה והפיתוח של הקבוצה. 

 

לקבלת פרטים נוספים, קריטריונים לקבלת מלגה וטופס מועמדות - הקש כאן.